Sponsorki          Dlaczego warto mieć sponsorkę?          Kontakt          Dla sponsorek

Regulamin
 

Właściciel serwisu zobowiązuje wszystkich użytkowników serwisu do przeczytania oraz zaakceptowania niżej wymienionych Ogólnych Warunków Umowy (w skrócie OWU) przed zarejestrowaniem. Niniejsze warunki zostały opublikowane 01.08.2016 r. i obowiązują od 01.08.2016 r..

 

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.seks-sponsorki.pl.

2. Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: biuro@seks-sponsorki.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach niniejszego regulaminu co do obowiązków administratora serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. Z 2002r., Nr 144, poz. 1204), w pozostałym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883).

 

Art. 2 PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Z chwilą rejestracji użytkownika w serwisie i akceptacji przez niego warunków niniejszego regulaminu następuje zawarcie umowy o świadczenie usług pomiędzy administratorem serwisu a użytkownikiem serwisu.

3. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu w sposób niezgodny z jego celem.

4. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie przez zarejestrowanego użytkownika serwisu treści o charakterze bezprawnym w ogłoszeniach lub innej formie, z uwzględnieniem treści które mogą zostać uznane jako obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.

5. Zakazane jest w tytułach oraz opisach ogłoszeń podawania jakichkolwiek danych kontaktowych lub danych personalnych, linków do stron internetowych oraz podobnych czynności. Kontakt z autorem ogłoszenia możliwy jest tylko poprzez prywatną wiadomość, co umożliwia niniejszy serwis.

6. Zakazane jest wykorzystywanie ogłoszeń lub innych źródeł informacji dostępnych w serwisie do promocji lub reklamy innych stron internetowych.

7. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę administratora serwisu, innych użytkowników serwisu lub osób trzecich.

8. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności ogłoszenia z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w niniejszym regulaminie administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z serwisu.

 

Art. 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu, wywołane siłą wyższą – zakłócenia nie spowodowane działaniami administratora.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników serwisu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.

 

Art. 7 PRZEPISY DODATKOWE

1. Opłata w formie jednorazowego przelewu bankowego za zakup kontaktów wynosi 87,00 zł brutto z VAT. Użytkownik opłaty dokonuję poprzez wysłanie przelewu online za pomocą serwisu dotpay. Księgowanie odbywa się automatyczne.

2. Właściciel serwisu Seks-Sponsorki.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak kontaktu lub odzewu ze strony sponsorki na wiadomości wysyłane przez innych użytkowników.

3. Po zakupie użytkownik otrzymuje kontakty do sponsorek w postaci adresów e-mail.

 

Art. 8 REKLAMACJE

1. Reklamacje i zażalenia związane z jakością świadczenia usług przez administratora serwisu lub zarzutem osoby trzeciej należy składać drogą e-mailową na adres: biuro@seks-sponsorki.pl.

2. Administrator serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każda reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres z którego dotarła reklamacja.

 

Art. 9 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Jeżeli powyższe zasady są dla Ciebie sprzeczne, zostajesz pozbawiony procesu rejestracji w serwisie.

2. Jeżeli dokonałeś zakupu w niniejszym serwisie, wówczas jednoznacznie oświadczasz, że zapoznałeś się z całym regulaminem i zgadzasz się z każdym jego punktem. Jego nieznajomość nie zwalnia od jego przestrzegania.

Regulamin          Polityka Prywatności          Kontakt